Da er vi i gang i det nye året 2015. Som dere sikkert har lagt merke til så har den norske kronen blitt svakere den siste tiden i 2014. Dette utgjør mye for våre leverandører utenfor Norge og i tillegg er det økte kostnader hos noen. Vi ser oss da nødt til å ta ut disse økningene:

Grøvik aluminium takrenner            Prisendring ca. 10 %             fra 15. Mars      2015

Tec7 Produkter                                  Prisendring ca    6 %             fra 15. Mars      2015

Lobas taksikring                                Prisendring ca. 4-5 %            fra 1. April     2015

 

Plater, stål takrenner og ventilasjon ser ut til å holde seg dette kvartalet, men vi følger med utviklingen og kommer tilbake hvis det skjer noe i prisbildet.

Alle prislistene ligger på vår hjemmeside til enhver tid. Bruk hjemmesiden og ring hvis det er noe.

 

PRISJUSTERING 2015

 

Med Vennlig Hilsen

Stålprofil Sør AS