Tekniske produkter innen ventilasjonsfaget omhandler veldig mange produkter og produsenter. Alt er avhengi av hva som er tegnet inn på tegningen, ønsker, utseende, krav og lignende. Optimalt AS har derfor god kontakt og bra priser fra de fleste leverandørene på tekniske produkter. På lager har vi produkter fra fläkt woods .